kolaž web2

Naše výjezdy

Rok 2023

#16/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v pozdních večerních hodinách nás z postele vytáhl výjezd na spadly strom 🌲 na silnici II/306 mezi Prosetínem a Dřeveší v úrovni odbočky na Otáňku. Strom ležel na polovině komunikace a my jej rozřezali a silnici uklidili a vrátili se zpět do vyhřátých postelí.

#15/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Po příjezdu na místo události Prosetín č.p. 9, majitelka nemovitosti, nám ukázala, kde se sršni vyskytují, jednalo se o sklad dřeva.
V obleku „sršeň“ jsme odklopili lino, kterým bylo dřevo přikryto. Pod linem se nacházelo sršní hnízdo, které jsme sprejem několikrát vystříkali a tím hnízdo zlikvidovali. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

#14/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve středu 20.9.2023 jsme likvidovali sršně. Po příjezdu na místo události Prosetín č.p. 38, majitel nemovitosti – alergik, nám ukázal, kde se sršni vyskytují, jednalo se o místo pod římsou střechy.
Pomocí žebříku jsme v obleku „sršeň“ vylezli k římse a a sprejem několikrát vystříkali a hnízdo zlikvidovali. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

#13/2023 - ZOČ - zkrápění sutin při demolici

V pátek 15.9.2023 jsme na žádost demoliční firmy zkrápěli sutiny při demolici budovy kabin na hřišti.

#12/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve středu 6.9.2023 nás čekali hned 3 likvidace vosích hnízd. Nejprve jsme přijeli na ohlášené místo události Prosetín č.p.5, kde majitel nemovitosti – alergik, nám ukázal nebezpečné vosí hnízdo. Ve skutečnosti se jednalo o 8 vosích hnízd, které jsem za pomoci obleku „sršeň a spreje zlikvidovali. Poté jsme se přesunuli na bytová dům č.p. 214 kde bylo vosí hnízdo na streše budovy. I zde jame za pomoci obleku „sršeň a spreje vosí hnízdo zlikvidovali. Dále nám bylo ohlášeno vosí hnízdno na hřbitově. Zde se jednalo o vosí hnízdo v lucerně hrobu, které jsme za pomoci spreje též zlividovali.

#11/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve čtvrtek 31.8.2023 navečer jsme byli likvidovat vosí hnízdo o průměru 70cm, které se nacházelo nad kabinami. Nejprve jmse si museli udělat přístup k hnízdu a poté  jame jej za pomici spreje zlikvidovali a strhli do pytle.

#10/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Ve středu 30.8.2023 jsme byli povoláni k odstranění nebezpečně naklánějícího se stromu nad silnicí III/33778 mezi Prosetín a Kvasínem. Strom jsme nejprve za pomocí lana a CAS stáhli na zem a následně rozřezali.

#9/2023 - Technická pomoc - odstranění spadlé větve

V sobotu večer po bouřce, která se přehnala, jsme byli odstranit spadlou větev na silnici II/306 mezi Prosetínem a Dřeveší.

#8/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve čtvrtek 24.8.2023 navečer jsme byli likvidovat vosí hnízdo, které se nacházelo nad hospodou na hřišti a ohrožovalo přítomné brigádníky a děti. Vyzkoušeli jsme nový oblek „sršeň“ a vše fungovalo na jedničku.

#7/2023 - ZOČ - dětský letní tábor

Dne 11.8.2023 jsme vyrazli do Svratouch na dětský letní tábor zpestřit dětem pobyt a trochu je osvěžit vodou.

#6/2023 - Technická pomoc - čerpání vody

Dne 20.6.2023 jsme na požádání firmy SATES ČECHY provedli pročištění ucpané kanalizace na odvod chladící vody od stroje na řezání kamene. Kanalizaci pročistili za pomocí proudu C a „krtka“ byla zjištěna zborcená kanalizace v délce asi 21 metrů od jímky. SATES ČECHY si zajistí její opravu.

#5/2023 - Dopravní nehoda se zraněním

🚒 Ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:56 nám byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu za Prosetínem směr Dřeveš. Družstvo v počtu 1+4 vyjelo v 18:59 a v 19:01 jsme byli na místě. Při příjezdu byla již na místě ZZS Pardubického kraje a zraněné osoby byli již mimo vozidlo a byla jim poskytována první pomoc. My jsme zajistili vozidlo proti převrácení pomocí žebříků a odpojili baterií vozidla. Po celou dobu jsme kyvadlově řídili provoz. Poté se dostavil HZS Hlinsko a dopravní policie. Po vyšetření nehody jsme společně s HZS převrátili vozidlo zpět na kola a za pomoci navijáku přitáhli vozidlo ke komunikaci pro naložení na odtahovou službu.
Pro nás to byla nová zkušenost, neboť se jednalo o naši první nehodu.

 

#4/2023 - Technická pomoc - Pytlování

V pátek 14.4.2023 na žádost technika obce jsme provedli protipovodňová opatření na ČOV, kde hrozilo vyplavení přilehlým vodním tokem Mrákotínka. Použili jsme 26 povodnových pytlů, které jsme naplnili pískem a umístili na ČOV.

#3/2023 - ZOČ - Čerpání vody

V pátek 14.4.2023 na žádost občanů jsme umístili čerpadlo na zahradu rodinného domu a čerpali vodu ze zahrad, které zaplavoval vydatný déšť. Čerpadlo běželo 25 hodin v kuse.

#2/2023 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

V sobotu 18.3.2023 jsme odstraňovali nebezpečný strom nad chodníkem u silnice II/306. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o rozlomenou větev, která spadla na přilehlý chodník u silnice II/306. Další část větve a stromu se nebezpečně nakláněla na chodník a nad ním přítomným vedením nízkého napětí. Strom jsme zajistili pomocí lana v CAS, aby nedošlo k pádu na komunikaci a chodník. Nejprve jsme se pokusili ořezat strom, ale poté jsme ohlásili na KOPIS potřebu plošiny, neboť hrozilo zřícení na vedení NN. Z KOPIS nám bylo oznámeno, že plošina HZS má technickou poruchu a posílají nám plošinu z ČEZ. Po dobu zásahu s plošinou jsme odkláněli provoz na komunikaci II/306 po vedlejších komunikacích. Následně jsme pomocí plošiny odstranili větve, které byli možné ořezat z plošiny a ohrožovali vedení NN. Strom jsme skáceli, ale při kácení došlo k pádu další větve na vedení NN a poškodilo izolátor. Vedení NN na místě opravil technik ČEZu, který byl celou dobu přítomen zásahu. Následně jsme uklidili komunikaci II/306 a chodník od větví a vrátili se zpět na základnu.

#1/2023 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

V neděli 15. ledna 2023 v 8:05 nám byl vyhlášen poplach k odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o strženou plachtu rekonstruovaného rodinného domu. V 8:14 jsme byli již na místě události a plachtu jsme připevnili zpět na své místo. Za necelé 2 hodiny jsme byli zpátky doma.

Rok 2022

#5/2022 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

V sobotu 26. listopadu 2022 jsme za pomoci výsuvného žebříku a motorové pily ořezali asi 100let starý ořech, který byl dutý a poškozený a hrozil pádem na blízké elektrické vedení.

#4/2022 - Technická pomoc - Likvidace obtížného hmyzu

Ve středu 10.8.2022 jsme likvidovali vosí hnízda v kontejneru na sklo na horním Prosetíně.

#3/2022 - ZOČ - Asistence při pálení

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 jsme prováděli dohled nad pálení hromady větví. Při rozšiřování ohně mimo daný prostor jsme provedli uhašení daného místa. Poté jsme požářiště prolili vodou a činnost ukončili.

#2/2022 - Taktické cvičení - Požár osobního automobilu

Na pátek 25.2.202 bylo naplánováno taktické cvičení. Po příjezdu na místo zásahu byl osobní automobil v plném rozsahu hoření, byl nasazen vysokotlaký proud. Bohužel se během použití dostala do proudnice nečistota a proto byl nasazen druhý útočný C proud, kterým byl automobil uhašen. Místo události bylo osvětleno stožárem z CAS, také bylo použito náhradní osvětelní z CAS pomocí elektrocentrály a přenosných reflektorů. V blízskosti místa zásahu se nacházela figurina (osoba v šoku), kterou zasahující hasiči nalezli a byla jí poskytnuta první pomoc. Po zhodnocení chyb na místě zásahu, byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu. Taktické cvičení ověřilo akceschopnost jednotky, prověřilo schopnosti zasahujících hasičů čelit nenadálým situacím a využití jejího vybavení k osvětlení místa zásahu několika způsoby.

#1/2022 - Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Prvním výjezdem v roce 2022 byl na technickou pomoc, odstranění překážek, kde vlivem silného větru, který nás celou neděli provázel, vítr odnášel plechovou boudu a ta vyvrátila sloupek od plotu. Boudu jsme zajistili proti dalšímu pohybu.

Rok 2021

#39/2021 - Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Odstranění spadlého stromu na silnici u hřbitova

#38/2021 - Taktické cvičení - Požár

POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY
Mateřská škola Prosetín 172, TC – požár ve skladu MŠ, osoby uvnitř nevíme

Technika:
JSDH Prosetín – CAS 15/2000/0-M1R – LCR 251
Stanice Hlinsko: 1.CAS DN20/4000/240-S2T-SCANIA – PCR 121
Stanice Chrudim: AZ 30 IVECO Magirus – PCR 103

Dnes ve středu 13. října 2021 v 9:30 byl nahlášen požár ve sklepních prostorech Mateřské školky v Prosetíně. Naší jednotce byl vyhlášen poplach v 9:31. Vyjeli jsme v 9:39 a na místo události jsme se dostavili v 9:41. Po příjezdu na místo zásahu velitel jednotky byl obeznámen vedoucí učitelkou o stavu události, venku bylo samovolnou evakuací 21 dětí, a 6 dospělých osob. . Uvnitř objektu zůstaly ve sklepních prostorách 1 osoba a ve druhém patře 9 dětí a 1 dospělá osoba. Tyto informace předal veliteli zásahu, který se následně na místo dostavil spolu s jednotkou HZS Hlinsko. Zajistili jsme vypnutí elektrické energie a plynu do budovy. Ustanovili jsme 2 průzkumné dvojice s dýchacími přístroji. První s vysokotlakým proudem prováděla hašení požáru ve sklepních prostorách. Druhá skupina prováděla průzkum sklepních prostor, zde nalezla osobu, kterou vynesla ven mimo objekt. Poté byla velitelem zásahu poslána na průzkum 1. podlaží a poté na 2. podlaží pomoci s evakuací dětí příslušníkům HZS. Další členové JSDH pomáhali s vystupováním dětí z koše automobilového žebříku a následným odváděním dětí do bezpečí. Po ukončení taktického cvičení jsme se vrátili zpět na základnu.

Děkujeme Iveta Sodomková Kulháňová za umožnění taktického cvičení a Michaela Vítová za fotky.

https://michajlina.rajce.idnes.cz/Takticke_cviceni_hasicu_v_materske_skole/

#37/2021 - Technická pomoc

Asistence při pálení bioodpadu

#36/2021 - Technická pomoc

Odstranění stromu za bytovkou

#35/2021 - Technická pomoc

Proplach kanalizace

#34/2021 - Technická pomoc

Hned po vyčerpaní vody jsme byli vyslání na odstranění spadlých stromů směr Kvasín

#33/2021 - Technická pomoc - čerpání vody

17.7. v 16:17 jsme měli opět výjezd na zatopený sklep v Klínku. Sklep jsem vyčerpali a pročistili odto- kový kanál.

#32/2021 - Technická pomoc - čerpání vody

čištění zaplavené ČOV po bouři.

pokračování k #26/21: Domů jsme šli v půdruhé odpoledne, a to se konečně po téměř 16ti hodinách práce s čtyřhodinovou přestávkou vyspat. Chci poděkovat všem klukům dobrovolným hasičům z Prosetína, Malinného a Mokrýšova, kteří se účastnili zásahů na úkor svého volného času, kdy mohli být s rodinami a na úkor své práce v zaměstnání.

#31/2021 - Technická pomoc - odstranění stromu

Když už se zdálo být od čerpání hotovo, byl nám oznámen spadlý strom na garáž u bytovky, který jsme odstranili a rozřezali.

#26 až 30/2021 - Technická pomoc - čerpání vody

Ve čtvrtek 8.7.2021 v 20:55 se nám po bouři, která se přehnala nad Prosetínem, rozezněl první poplach a to na čerpání vody ze sklepa rodinného domu. Za ten večer to nebyl jediný telefon a ani sklep. Celkem jsme spolu klukama z SDH Malinné a ČHJ Mokrýšov, kde jsme se rozdělili na 4 skupiny, čerpali 11 sklepů, kde jsme využili veškeré vybavení co máme, tj, 2 kalové motorové čerpadla, elektrická čerpadla naše i od občanů, ale zde jsme narazili na nedostatek elektrocentrál, které máme „jen“ 2 ks. Dále plovoucí čerpadlo a stříkačku PS12. U nich je nevýhoda nemožnost použití ve vnitřních prostorech z důvodu zakouření, což jsou právě sklepy. Tak v některých případech došlo na kbelíky a košťata. KOPIS nás poslal i na zatopený dům do Cejřova, tam naštěstí se potok nerozvodnil. Ještě večer jsme naplnili pytle pískem a rozvezli na určitá místa v Prosetíně a do Cejřova. Domů jsme se dostali před 1 hodinou ranní a hned ráno ve 4:26 to celé po další bouři začalo na novo. Opět jsme čerpali vodu z komunikace, která ohrožovala sklep rodinného domu a zde právě pomohli naplněné pytle pískem jak od nás tak i od majitele nemovitosti, že voda zůstala jen na komunikaci. Poté jsme čerpali a prokopali odtok vody ze zahrad domů za hřištěm. Poté další čerpání vody ze sklepa rodinného domu, kde bylo 1 metr vody.

#25/2021 - Technická pomoc - odstranění stromů

Dnes brzo ráno ve 4:50 po noční bouřce nám byl vyhlášen poplach na výjezd na spadlý strom na silnici mezi Prosetínem a Kvasínem. Po příjezdu na místo události na silnici III/33778 mezi Prosetínem a Kvasínem se nacházel spadlý strom. Strom jsme za pomoci motorové pily rozřezali a odstranili mimo komunikaci. Mezitím se na místo dostavil občan a nahlásil nám další spadlý strom na komunikaci III/3061 mezi Prosetín a Vrbatovým Kostelcem. Po dohodě s KOPIS jsme byli povoláni na toto místo události. Po příjezdu na místo jsme zjistili že se jedná o 6 spadlých stromů v úseku cca 300 metrů na silnici III/3061 v místě poblíž vyhýbny Cejřov. Stromy jsme za pomoci motorové pily rozřezali, za pomocí lana a CAS 15/2000/0 M1R odtáhli a odstranili mimo komunikaci. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
Dostali jsme i poděkování od občana z Vrbatova Kostelce za zprůjezdnění, že může v klidu dovést děti do školy do Prosetína.

#22 až 24/2021 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#21/2021 - Technická pomoc - odstranění stromu

24.5.2021 19:34:37 TECHNICKA POMOC ODSTRANENI STROMU Prosetin smer Kvasin

#17 až 20/2021 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#16/2021 - Technická pomoc

V pátek 30.4.2021 jsme provedli pálení hromady větví na koupališti v Klínku. Při té příležitosti jsme si opékali špekáčky, když byli ty čarodějnice.

#13 až 15/2021 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#12/2021 - Požár - požár kontejneru

Dne 11.4. byl všímavou občankou nahlášen požár kontejneru v Cejřově. Poplach byl vyhlášen v 10.47 a vyjeli jsme v 10.51. V 10.53 jsme byli na místě a 11.01 bylo uhašeno a předáno zástupci obce.

#11/2021 - Taktické cvičení - požár osobního automobilu

2.4.2021 jsme provedli požární asistenci při pálení hromady větví za tratí. Při této příležitosti jsme si udělali školení hasičů, výcvik řezání motorovou pilou a námětové cvičení hašení auta.

#10/2021 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#9/2021 - Technická pomoc

27.3. – čištění ucpané kanalizace u Vodvárků.

#8/2021 - Požár - požár sazí v komíně

V pátek 26.3. v 21.54 byl vyhlášen poplach naší výjezdové jednotce na požár sazí v kotelně v místní části Klínek. Vyjeli jsme v 21.58 a na místě zásahu jsme byli jako první v 22.00. Poté dorazila jednotka ze Skutče a HZS Hlinsko. Provedli jsme průzkum na místě a pročištění, a srážení sazí v komíně. Jednotka že Skutče provedla vyčištění kotle a odházení uhlí od komína a vybraní sražených sazí. Pro zajímavost teplota komína dle termokamery byla 130 stupňů a teplota dvířek komína v kotelně blízko uhlí dokonce 450 stupňů. Prosíme nepodceňujte služby kominíků.

#3 až 7/2021 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#2/2021 - Požár - požár sazí v komíně

13.2 v 19.41 byl vyhlášen poplach na požár komína v Klínku. Vyjeli jsme v 19.47 a v 19.50 jsme byli na místě, a v 19.52 na půdě u komína. Poté dorazili hasiči ze Skutče a HZS Hlinsko a vyšetřovatel.

#1/2021 - Technická pomoc

Dne 5.2. byla jednotka vyslána na první letošní výjezd a to na čištění ucpané kanalizace.

Rok 2020

#61/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#60/2020 - Technická pomoc - odstranění stromu

27.12.2020 byl vyhlášen poplach na spadlý strom mezi Prosetínem a Mokrýšovem.

#59/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#58/2020 - Technická pomoc - odstranění stromu

5.12. ráno výjezd na spadlý strom na silnici mezi Prosetínem a Kvasínem.

#57/2020 - Požár - požár stromu

3.12 v 13.28 byl vyhlášen poplach naší jednotce na požár v Malinném, chata u kolejí na požár thuji. V 13.40 jsme vyjeli a na místo jsme dorazili v 13.43 za jednotkou ze Skutče. Následně dorazili HZS Hlinsko. Jednotka ze Skutče oheň uhasila pomocí kbelíku a vody z přilehlého lomu, nám velitel zásahu nařídil práci s motorovou pilou, kterou jsme o víkendu školili.

#50 až 56/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#44 až 49/2020 - Technická pomoc - čerpání vody

Dne 14.10. v 6.48hod byl vyhlášen poplach výjezdové jednotce Prosetín k domu č.p. 100, kde byla zatopena zahrada a sklep, po vyčerpání sklepa jsme se přemístili k domu č.p. 109 kde jsme vyčerpali dva sklepy, bohužel než jsme sklepy vyčerpali, měli jsme sklep v č.p. 100 opět plný, takže jsme kalovku přemístili zpět. To už na cestě byli i kluci z Malinného, kteří čerpali vodu ze sklepa v Malinném č.p.5.
Poté, co přijeli pomoct z čerpáním zahrady č.p. 100, byli odvoláni k čerpání vody ze zahrady č.p. 208, kde voda ohrožovala včelstvo. Mezitím, co jsme plovoucím čerpadlem a dalšími dvěma čerpadly, čerpali vodu v č.p.100, byl nám hlášen další zatopený sklep a to v č.p. 98 a následně i z č.p. 99.
Zásah byl ukončen 16:30hod.

#40 až 43/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#39/2020 - Požár - porost

V 5:33 byl vyhlášen požární poplach operačním střediskem HZS pro jednotku Prosetín. Kdosi z projíždějících nahlásil stoupající dým z pole směrem na Skuteč. V 5:38 naši hoši vyjeli a v 5:42 byli na místě jako první. V těsném závěsu za nimi hasiči Skuteč a HZS Hlinsko. Jednalo se o požár pole o rozměrech 2x2m.

#38/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#37/2020 - Technická pomoc - odstranění stromu

Spadlý strom mezi Mrákotínem a Malinném.

#33 až 36/2020 - Technická pomoc - čerpíní vody

Bohužel v noci z neděle na pondělí nás zasáhl vydatný déšť. Již ráno v 5 hodin byl stav potoka u školy na 40cm, následoval monitoring a pak to všechno začalo. V 9:53 se rozezněl na mobilech poplach poprvé, když jsme s hasiči z Malinného, Skutče a Žďárce čerpali vodu z rybníku, u kterého hrozilo protržení hráze, poté se část družstva přesunula do Klínku a po zkušenostech z minulého týdne si přizvala kluky z Mokrýšova, při doplnění a rozvozu paliva jsme potkali auto na boku mimo komunikaci, zjistili jsme zda jsou všichni v pořádku, pomohli dostat auto na všechny kola a po konzultaci pokračovali do Žďárce. Poté, co družstvo z Prosetína po dohodě s velitelem zasahu skončilo zásah ve Ždárci jsme se přesunuli společně se skutečskými hasiči do Malinného, kde jsme jim přenechali čerpání sklepa a přesunuli se do Prosetína. Tam jsme se rozdělili na 3 party, jedna v Klínku, druhá u hřiště a třetí k Malinským, poté co byla u Malinských hotovo, se 3 parta přesunula k Paulusom do sklepa. To už ve Žďárci bylo vše pod kontrolou a tak jsme se všichni společně s družstvem z Malinného přesunuli do Klínku. Po skončení v Klínku jsme ještě projížděli obcí, zda nepotřebuje někdo pomoc. Před 19 hodinou jsme se vrátili zpět na základnu.
Musíme ovšem poděkovat i drahým polovičkám, které se střídají v občerstvení.

#32/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#29 až 31/2020 - Technická pomoc - čerpání vody

V sobotu 20.6. jsme od 15 do 19hodin čerpali vodu ze zahrad u hřiště, kde voda začala ohrožovat včely v úlech. Dále jsme čerpali vodu z kanálu, který nezvládl nápor vody ze hřiště a přilehlých luk.
V neděli 21.6. v ranních hodinách jsme byli vysláni na čerpání vody z kanálu u hřiště, kde jsme pokračovali z předchozího dne.
Druhá část se přemístila na čerpání do Klínku, kde jsme čerpali vodu ze sklepa a koupaliště, kde se voda rozlévala do okolí. Společně s hasiči z Malinného a Mokrýšova se nám podařilo vodu dostat pod kontrolu a před 14hod jsme se vrátili na základnu.

#28/2020 - Únik plynu

 V pátek 19.6. byla jednotka vyslána na překopnutí plynového potrubí na Horní Prosetín, kde byla velitelem zásahu požádána o řízení dopravy.

#27/2020 - Technická pomoc - 2. SPA pytlování

V neděli 14.6. hladina Mrákotínky byla u školy na 60cm a 2 stupni povodňové aktivity. Všichni hasiči byli svoláni na pytlování a následný monitoring.

#26/2020 - Technická pomoc - odstranění spadlého stromu

Po bouřce, která se přehnala naší obcí, jsme byli vysláni i mimo katastr obce Prosetín na odstranění spadlé větve přes silnici III. třídy Prosetín Mrákotín. Na odstranění se podílela obě družstva Prosetín a Malinné. Ve stejný okamžik probíhal i zásah HZS Hlinsko a SDH Skuteč v Mokrýšově, kde byla dopravní nehoda se zraněním.

#6 až 25/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Pravidelná dezinfekce veřejných prostor Prosetína, Malinného a Mokrýšova.

#5/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Tentokráte už ve vlastní režii jsme dne 23.3.2020 provedli dezinfekci veřejných prostor obce, autobusové a vlakové zastávky a kontejnerů v Malinném, Mokrýšově a zbytku Prosetína.

#4/2020 - Technická pomoc - dezinfekce

Ve spolupráci s JSDH Topol – Chrudim jsme dne 22.3.2020 provedli dezinfekci veřejných prostor obce, autobusové a vlakové zastávky a kontejnerů.

#2 a 3/2020 - Technická pomoc - rozvoz ochranných pomůcek

Ve dnech 18.3. a 19.3. jsme na požádání krizového štábu obce, který byl svolán vlivem vlivem rostoucí koronavirové pandemie, roznášeli ochranné balíčky seniorům v obcích Prosetín, Malinné a Mokrýšov.

#1/2020 - Technická pomoc - odstranění překážek

Dne 10.2.2020 vlivem orkánu, který se přehnal přes Českou republiku, došlo k převrácení a „odfouknutí“ stánku na hřišti SK Sokol na silnici vedoucí na Mrákotín. Poplach byl vyhlášen v 16:12 a už v 16:26 jsme byli zpět na základně. Stánek jsme odnesli “ v teplejch“ a přikurtovali k pevné překážce.

Rok 2019

#3/2019 - Taktické cvičení - dálková doprava vody

Dne 10.2.2020 vlivem orkánu, který se přehnal přes Českou republiku, došlo k převrácení a „odfouknutí“ stánku na hřišti SK Sokol na silnici vedoucí na Mrákotín. Poplach byl vyhlášen v 16:12 a už v 16:26 jsme byli zpět na základně. Stánek jsme odnesli “ v teplejch“ a přikurtovali k pevné překážce.

V sobotu 11. května 2019 v 16:55 se Prosetínem, Malinném a Mokýšovem rozezněla v obecním rozhlase siréna, svolávající místní dobrovolné hasiče k taktickému cvičení dálkové dopravy vody z lomu Pod stodolou k Malinnému, ketré bylo naplánováno s okrskem Holetín. V 17:00 místní jednotka vyjela na místo, poté dorazila jednotka z Malinného, Kvasína, Vrbatova Kostelce, Tisovce, Holetína, Babáků, a jako poslední z Příkrakova, ta dorazila v 17:13. Již v 17:23 byla hadicové vedení nataženo a voda proudila hadicemi. Po zádrhelu na sání vody, již vše bylo bez problémů. Akce byla ukončena v 17:50 a poté následovalo vyhodnocení akce velitelem okrsku Holetín Marcelem Ťopkem z SDH Kvasín, který poděkoval přítomným 31 hasičům z 8mi sborů. Na této akci mě jako velitele mrzí, že se za Prosetín zúčastnili pouze 4 hasiči z takřka padestátky členů, a že ostatní školení nepotřebují.
 

#2/2019 - Technická pomoc

Dne 10.4.2019 jsme na požádání starosty obce testovali průtoky splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě nové zástavby za hospodou.

#1/2019 - Technická pomoc

V sobotu 9.3.2019 jsme na požádání starosty obce čistili kanály mezi hospodou na Dukle a křižovatkou u školy. Vzhledem k provozu jsme byli nuceni uazvřít jeden pruh silnice a řídit provoz kyvadlově a přes přejezdy hadic.

Rok 2018

#7/2018 - Únik nebezpečných látek

Únik nebezpečné chem. látky – ostatní (včetně jiné než chemické) Chrudim, Prosetín č.p. 3 parkoviště a odstavné plochy
Ohlášení jednotce: 2.12 2018 16:18
Vyhlášení poplachu:
Výjezd: 2.12 2018 16:18
Příjezd k zásahu: 2.12 2018 16:20
Zahájení zásahu: 2.12 2018 16:20
Odjezd na základnu: 2.12 2018 16:40
Příjezd na základnu: 2.12 2018 16:42
Na místě zásahu došlo k úkapu nafty ze stojícího vozidla netěsnícím víčkem nádrže. Skrvnu od nafty 1x1m zasypali
sorbentem a zametli. Na místo se dostavil i řidič vozidla, který zajistil odstranění úkapu.

#6/2018 - Technická pomoc

Na požádání firmou Sates jsme vyrazili na pročištění kanálu od pily v této firmě. Vodu jsme nasávali z Žemličkova lomu nejprve plovoučkou, poté PS12 a na konec oběma čerpadly a zárověn si vyzkoušeli práci v těžko přípustném terénu, kde stroj PS12 jsme spouštěli do hloubky 3,5m pomocí vysokozdvižného vozíku.

#5/2018 - Technická pomoc

Na požádání Sokolu, jsme 9.8.2018 vyrazili na „dálkovou dopravu vody“ respektive zavlažení fotbalového hřiště. S naší PS12, která jela 2 hodiny bez problémů a tlačila vodu do 16ti Béček a tří proudů 4 Céček, jsme prolili hřiště.

#4/2018 - Technická pomoc

V sobotu 4.8.2018 jsme na požádání starosty obce vyrazili na pročištění kanálů. Nejprve jsme zkoušeli pročistit 2 kanály u Františka Malinského, ale tam došlo k překopnutí při budování kanalizace v obci, takže se bude muset vykopat. Poté jsme zkropili uličku u hasičské zbrojnice, aby se snížila prašnost od projíždějících vozidel. Pak přišli na řadu 4 kanály u Josífků, kde došlo k zanešení od budování silnice na Cejřov, tam všechny se podařilo pročistit, jen u jednoho je problém s uložením, kde zůstává voda.

#3/2018 - Požár - požár autobusu

Poprvé 13.7.2018 jsme si vyzkoušeli vyhlášení polachu i pomocí sms. Poplach byl vyhlášen v 15.16 a v 15.22 byl požár zlikvidován. Naše jednotka se dostavila na místo jako první, požár byl uhašen již před naším příjezdem řidičem autobusu, naše jednotka provedla dohašení a následné prolití vodou. Usměrňovali jsme provoz. Poté se dostavila JSDH Skuteč a HZS Hlinsko a vyšetřovatel požárů.

#2/2018 - Technická pomoc

Na žádost starosty obce jsme ve čtvrtek 28.6.2018 pročistili kanál v Mateřské školce v Prosetíně. Účast 3 lidi.

#1/2018 - Požár - požár kontejneru

Ve čtvrtek 5.4.2018 ostrý výjezd požár kontejneru v Klínku u č.p. 62. Poplach vyhlášen v 19.27, v 19.32 jsme byli na míste, v 19.37 požár uhašen za pomocí jednoho C proudu z hydrantu. Poté dorazil HZS. Vyčkali jsme na příjezd vyšetřovatele HZS a po sepsaní zápisu jsme se odebrali zpět na základnu. Príčina, nasypán horký popel!!! Čistě lidská chyba.

Rok 2017

#1/2017 - Požár - požár v kotelně

V pondělí 25.9.2017 v 20:28 byl vyhlášen poplach. Nahlášen byl výbuch v kotelně v Prosetíně. Naše jednotka dorazila na místo jako první a při ohlednání, bylo zjištěno správné zaučinkování pojišťovacího ventilu v kotelně. Po domluvě s velitelem HZS byl zasáh ukončen a jednotka se vrátila na základnu.