kolaž web2

Pořádané akce v roce 2013

31.5.2013 - Dětský den

31.5.2013 jsme pořádali v areálu Sokola Prosetín Dětský den. Pro děti jsme si připravily odpoledne plné zábavy a her, jako například skákáni v pytli, házení kroužků, chytání rybiček, útok na hydrant, atd. Po splnění každé disciplíny byly děti odměněny různými sladkostmi a dárky. Nechyběla ani trampolína, na které se děti vyřadily. Po ukončení her a vyhodnocení disciplín děti dostaly medaile a losy do tomboly, kde jako první cena, byl mobilní telefon značky Sony. Dále byla na programu ukázka činnosti hasičů a to konkrétně hašení hořícího automobilu výjezdové jednotky z Hlinska, v čele s naším členem Martinem Rybenským. A proto bych tímto chtěl poděkovat hlineckým hasičům za ochotu a pomoc při organizaci dětského dne. Poté následovala ukázka požárního útoku nejmladších hasičů ČHJ Prosetín. Po ukončení útoku jsme se přesunuly blíže k podiu, kde byla dětem pro radost vystříkána pěna, ve které mohly dovádět a skotačit, a neskotačily jen děti. Na konec následovalo vyhlášení tomboly a večerní piškotéka s židličkovanou.
Tímto, bychom chtěli poděkovat Sokolu Prosetín, OÚ Prosetín za pomoc a podporu, a hlavně dětem s rodiči, že přišli a užili si toto odpoledne s námi. Doufáme, že takovýchto akcí bude do budoucna přibývat.

Fotky z dětského dne

22.6.2013 - Noční soutěž - O pohár starosty obce

Pořádali jsme již II. ročník noční soutěže O pohár starosty obce, kde jsme měli co napravovat z minulého ročníku, a to jak po organizační, tak i sportovní stránce. Dle ohlasů, se vše zadařilo, jak mělo, až na malé nedostatky ozvučení. Soutěž probíhala za umělého osvícení tréninkového hřiště na 3B nástřik muži a ženy na 2B nástřik, což dělalo některým týmům problémy. Přijeli i týmy vzálené, např. SDH Dolní Dobrouč UO (65km), které nalákala cena za 1. místo sud piva Rychtář. Shrnu-li to, tak DOUBLE v podání prvního místa žen i můžu na domácí půdě hovoří samo za sebe. Celkové výsledky jsou níže. Musím poděkovat Sokolu a ČHJ Hlinsko za pomoc při uspořádání závodů.

14.12.2013 - zimní soutěž - O vánočního kapra

Poprvé jsme pořadali soutěž v zimě a jsme snad 1. kdo ji z okresu chrudim pořádal. S počtem týmů jsme byli spokojeni vždyt přijeli týmy až z mladoboleslavska, Víme, že závody měli nějaké muchy ale to do II. ročníku spravíme.