kolaž web2

Naše výjezdy

Rok 2018

#7/2018 - Únik nebezpečných látek

Únik nebezpečné chem. látky – ostatní (včetně jiné než chemické) Chrudim, Prosetín č.p. 3 parkoviště a odstavné plochy
Ohlášení jednotce: 2.12 2018 16:18
Vyhlášení poplachu:
Výjezd: 2.12 2018 16:18
Příjezd k zásahu: 2.12 2018 16:20
Zahájení zásahu: 2.12 2018 16:20
Odjezd na základnu: 2.12 2018 16:40
Příjezd na základnu: 2.12 2018 16:42
Na místě zásahu došlo k úkapu nafty ze stojícího vozidla netěsnícím víčkem nádrže. Skrvnu od nafty 1x1m zasypali
sorbentem a zametli. Na místo se dostavil i řidič vozidla, který zajistil odstranění úkapu.

#6/2018 - Technická pomoc

Na požádání firmou Sates jsme vyrazili na pročištění kanálu od pily v této firmě. Vodu jsme nasávali z Žemličkova lomu nejprve plovoučkou, poté PS12 a na konec oběma čerpadly a zárověn si vyzkoušeli práci v těžko přípustném terénu, kde stroj PS12 jsme spouštěli do hloubky 3,5m pomocí vysokozdvižného vozíku.

#5/2018 - Technická pomoc

Na požádání Sokolu, jsme 9.8.2018 vyrazili na „dálkovou dopravu vody“ respektive zavlažení fotbalového hřiště. S naší PS12, která jela 2 hodiny bez problémů a tlačila vodu do 16ti Béček a tří proudů 4 Céček, jsme prolili hřiště.

#4/2018 - Technická pomoc

V sobotu 4.8.2018 jsme na požádání starosty obce vyrazili na pročištění kanálů. Nejprve jsme zkoušeli pročistit 2 kanály u Františka Malinského, ale tam došlo k překopnutí při budování kanalizace v obci, takže se bude muset vykopat. Poté jsme zkropili uličku u hasičské zbrojnice, aby se snížila prašnost od projíždějících vozidel. Pak přišli na řadu 4 kanály u Josífků, kde došlo k zanešení od budování silnice na Cejřov, tam všechny se podařilo pročistit, jen u jednoho je problém s uložením, kde zůstává voda.

#3/2018 - Požár - požár autobusu

Poprvé 13.7.2018 jsme si vyzkoušeli vyhlášení polachu i pomocí sms. Poplach byl vyhlášen v 15.16 a v 15.22 byl požár zlikvidován. Naše jednotka se dostavila na místo jako první, požár byl uhašen již před naším příjezdem řidičem autobusu, naše jednotka provedla dohašení a následné prolití vodou. Usměrňovali jsme provoz. Poté se dostavila JSDH Skuteč a HZS Hlinsko a vyšetřovatel požárů.

#2/2018 - Technická pomoc

Na žádost starosty obce jsme ve čtvrtek 28.6.2018 pročistili kanál v Mateřské školce v Prosetíně. Účast 3 lidi.

#1/2018 - Požár - požár kontejneru

Ve čtvrtek 5.4.2018 ostrý výjezd požár kontejneru v Klínku u č.p. 62. Poplach vyhlášen v 19.27, v 19.32 jsme byli na míste, v 19.37 požár uhašen za pomocí jednoho C proudu z hydrantu. Poté dorazil HZS. Vyčkali jsme na příjezd vyšetřovatele HZS a po sepsaní zápisu jsme se odebrali zpět na základnu. Príčina, nasypán horký popel!!! Čistě lidská chyba.