kolaž web2

Naše výjezdy

Rok 2023

#22/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Podruhé na Štědrý den v 12:16 opět výjezd na spadlý strom na silnici III/3062 mezi Malinným a Žďárcem u Skutče. Jednalo se o 3 spadlé stromy 🌲 zasahující do vozovky. Cestou zpět přes dolní Malinné jsme odstranili ještě další 3 spadlé stromy na silinici II/306.

#21/2023 - Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Na Štědrý den v 10.52 byl nám vyhlášen poplach na spadlý drát elektrického vedení NN. Místo jsme zabezpečili vytyčovací páskou a přes KOPIS informovali ČEZ Distribuce.

#20/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Počtvrté v tento den 23. prosinec 2023 v 18:05 opět výjezd na spadlý strom 🌲 na místní komunikaci v Klínku. Thúje ležela na komunikaci a my ji rozřezali a silnici uklidili a vrátili se zpět.

#19/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Opět 23. prosinec 2023 v 15:53 výjezd na spadly strom 🌲na silnici III/306 mezi Prosetínem a Vrbatovým Kostelcem. Strom ležel na polovině komunikace a my jej rozřezali a silnici uklidili a vrátili se zpět.

#18/2023 - Dopravní nehoda silniční

🚒 V sobotu 23. prosince 2023 ve 14:33 nám byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu za Prosetínem směr Dřeveš. Po příjezdu na místo nehody jsme provedli průzkum. Bylo zjištěna dodávka na boku v příkopu. Na místě byly 2 nezraněné osoby. Počali jsme se řízením provozu na komunikaci II/306, neboť nehoda se stala v nepřehledném úseku. Vyčkali jsme na příjezd JSDH Skuteč. Na místo se dostavila hlídka PČR a po zadokumentovaní jsme pomocí obou CAS (Prosetín + Skuteč) jsme vyprostili vozidlo v příkopu.

#17/2023 - Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Ve sobotu 23. prosince 2023 v 8:31 nám byl poplach na odstranění nebezpečných stavů – zajištění místa – spadlé elektrické vedení. Vedení bylo stále pod napětím. Místa jsme označili vytyčovací páskou a řídili kyvadlově provoz na komunikaci III/3061. Po příjezdu pracovníků ČEZ Distribuce jsme zastavili provoz na komunikaci po nezbytnou dobu opravy a dále řídili provoz na komunikaci III/3061. Z místa události jsme byli posláni na dopravní nehodu v obcei. Poté jsme se vrátili zpět a pokračovali v řízení dopravy.


#16/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v pozdních večerních hodinách nás z postele vytáhl výjezd na spadly strom 🌲 na silnici II/306 mezi Prosetínem a Dřeveší v úrovni odbočky na Otáňku. Strom ležel na polovině komunikace a my jej rozřezali a silnici uklidili a vrátili se zpět do vyhřátých postelí.

#15/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Po příjezdu na místo události Prosetín č.p. 9, majitelka nemovitosti, nám ukázala, kde se sršni vyskytují, jednalo se o sklad dřeva.
V obleku „sršeň“ jsme odklopili lino, kterým bylo dřevo přikryto. Pod linem se nacházelo sršní hnízdo, které jsme sprejem několikrát vystříkali a tím hnízdo zlikvidovali. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

#14/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve středu 20.9.2023 jsme likvidovali sršně. Po příjezdu na místo události Prosetín č.p. 38, majitel nemovitosti – alergik, nám ukázal, kde se sršni vyskytují, jednalo se o místo pod římsou střechy.
Pomocí žebříku jsme v obleku „sršeň“ vylezli k římse a a sprejem několikrát vystříkali a hnízdo zlikvidovali. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

#13/2023 - ZOČ - zkrápění sutin při demolici

V pátek 15.9.2023 jsme na žádost demoliční firmy zkrápěli sutiny při demolici budovy kabin na hřišti.

#12/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve středu 6.9.2023 nás čekali hned 3 likvidace vosích hnízd. Nejprve jsme přijeli na ohlášené místo události Prosetín č.p.5, kde majitel nemovitosti – alergik, nám ukázal nebezpečné vosí hnízdo. Ve skutečnosti se jednalo o 8 vosích hnízd, které jsem za pomoci obleku „sršeň a spreje zlikvidovali. Poté jsme se přesunuli na bytová dům č.p. 214 kde bylo vosí hnízdo na streše budovy. I zde jame za pomoci obleku „sršeň a spreje vosí hnízdo zlikvidovali. Dále nám bylo ohlášeno vosí hnízdno na hřbitově. Zde se jednalo o vosí hnízdo v lucerně hrobu, které jsme za pomoci spreje též zlividovali.

#11/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve čtvrtek 31.8.2023 navečer jsme byli likvidovat vosí hnízdo o průměru 70cm, které se nacházelo nad kabinami. Nejprve jmse si museli udělat přístup k hnízdu a poté  jame jej za pomici spreje zlikvidovali a strhli do pytle.

#10/2023 - Technická pomoc - odstranění stromu

Ve středu 30.8.2023 jsme byli povoláni k odstranění nebezpečně naklánějícího se stromu nad silnicí III/33778 mezi Prosetín a Kvasínem. Strom jsme nejprve za pomocí lana a CAS stáhli na zem a následně rozřezali.

#9/2023 - Technická pomoc - odstranění spadlé větve

V sobotu večer po bouřce, která se přehnala, jsme byli odstranit spadlou větev na silnici II/306 mezi Prosetínem a Dřeveší.

#8/2023 - Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve čtvrtek 24.8.2023 navečer jsme byli likvidovat vosí hnízdo, které se nacházelo nad hospodou na hřišti a ohrožovalo přítomné brigádníky a děti. Vyzkoušeli jsme nový oblek „sršeň“ a vše fungovalo na jedničku.

#7/2023 - ZOČ - dětský letní tábor

Dne 11.8.2023 jsme vyrazli do Svratouch na dětský letní tábor zpestřit dětem pobyt a trochu je osvěžit vodou.

#6/2023 - Technická pomoc - čerpání vody

Dne 20.6.2023 jsme na požádání firmy SATES ČECHY provedli pročištění ucpané kanalizace na odvod chladící vody od stroje na řezání kamene. Kanalizaci pročistili za pomocí proudu C a „krtka“ byla zjištěna zborcená kanalizace v délce asi 21 metrů od jímky. SATES ČECHY si zajistí její opravu.

#5/2023 - Dopravní nehoda se zraněním

🚒 Ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:56 nám byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu za Prosetínem směr Dřeveš. Družstvo v počtu 1+4 vyjelo v 18:59 a v 19:01 jsme byli na místě. Při příjezdu byla již na místě ZZS Pardubického kraje a zraněné osoby byli již mimo vozidlo a byla jim poskytována první pomoc. My jsme zajistili vozidlo proti převrácení pomocí žebříků a odpojili baterií vozidla. Po celou dobu jsme kyvadlově řídili provoz. Poté se dostavil HZS Hlinsko a dopravní policie. Po vyšetření nehody jsme společně s HZS převrátili vozidlo zpět na kola a za pomoci navijáku přitáhli vozidlo ke komunikaci pro naložení na odtahovou službu.
Pro nás to byla nová zkušenost, neboť se jednalo o naši první nehodu.

 

#4/2023 - Technická pomoc - Pytlování

V pátek 14.4.2023 na žádost technika obce jsme provedli protipovodňová opatření na ČOV, kde hrozilo vyplavení přilehlým vodním tokem Mrákotínka. Použili jsme 26 povodnových pytlů, které jsme naplnili pískem a umístili na ČOV.

#3/2023 - ZOČ - Čerpání vody

V pátek 14.4.2023 na žádost občanů jsme umístili čerpadlo na zahradu rodinného domu a čerpali vodu ze zahrad, které zaplavoval vydatný déšť. Čerpadlo běželo 25 hodin v kuse.

#2/2023 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

V sobotu 18.3.2023 jsme odstraňovali nebezpečný strom nad chodníkem u silnice II/306. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o rozlomenou větev, která spadla na přilehlý chodník u silnice II/306. Další část větve a stromu se nebezpečně nakláněla na chodník a nad ním přítomným vedením nízkého napětí. Strom jsme zajistili pomocí lana v CAS, aby nedošlo k pádu na komunikaci a chodník. Nejprve jsme se pokusili ořezat strom, ale poté jsme ohlásili na KOPIS potřebu plošiny, neboť hrozilo zřícení na vedení NN. Z KOPIS nám bylo oznámeno, že plošina HZS má technickou poruchu a posílají nám plošinu z ČEZ. Po dobu zásahu s plošinou jsme odkláněli provoz na komunikaci II/306 po vedlejších komunikacích. Následně jsme pomocí plošiny odstranili větve, které byli možné ořezat z plošiny a ohrožovali vedení NN. Strom jsme skáceli, ale při kácení došlo k pádu další větve na vedení NN a poškodilo izolátor. Vedení NN na místě opravil technik ČEZu, který byl celou dobu přítomen zásahu. Následně jsme uklidili komunikaci II/306 a chodník od větví a vrátili se zpět na základnu.

#1/2023 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

V neděli 15. ledna 2023 v 8:05 nám byl vyhlášen poplach k odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o strženou plachtu rekonstruovaného rodinného domu. V 8:14 jsme byli již na místě události a plachtu jsme připevnili zpět na své místo. Za necelé 2 hodiny jsme byli zpátky doma.